NTP Server werking

Vraag: De NTP server werkt niet naar behoren, welke adressering moet ik gebruiken?
Antwoord: DNS 8.8.8.8 moet zijn ingevuld


How did we do?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)