Dahua Factory Reset Button Procedure

Deze procedure kan op de meeste Dahua-camera's worden uitgevoerd als deze een resetknop heeft. Elke camera heeft zijn eigen locatie voor de resetknop. Sommige nieuwere camera's staan ​​dit mogelijk niet meer toe.

Procedure:

Zoek de resetknop op je camera, een voorbeeld staat hieronder

  1. zet de camera aan
  2. houd de resetknop 10 seconden ingedrukt
  3. de camera moet opnieuw opstarten
  4. de camera wordt nu teruggezet naar de fabrieksinstellingen, inclusief gebruikersaccounts en IP-adres

Mogelijk standaard IP-adres:

192.168.1.8

192.168.1.108

Standaard UN\PW: admin\admin


How did we do?Powered by HelpDocs (opens in a new tab)