Reset Hikvision camera naar standaard instellingen

Hiervoor moet u het beheerderswachtwoord voor het apparaat kennen

De locatie van de "Standaard"-instellingen kan worden verplaatst als de firmware wordt bijgewerkt en gewijzigd, maar het concept is hetzelfde.

1. Klik op het tabblad Configuratie
2. Klik op Geavanceerde configuratie
3. Klik op Systeem
4. Klik op het tabblad Onderhoud
5. Klik op de knop Herstellen of Standaard

Met de knop Herstellen worden alle configuratie-instellingen gereset en worden de IP-parameters en gebruikersaccounts geaccepteerd. Dit is goed om snel gebeurtenissen, schema's en beeldinstellingen te resetten

Met de knop Standaard wordt de hele camera teruggezet naar de fabrieksinstellingen, inclusief de gebruikersaccounts en het IP-adres. Zodra dit is voltooid, moet u de SADP-tool gebruiken om het IP-adres van de camera opnieuw te wijzigen.

Reset button.

Sommige modellen camera's hebben een reset button hieronder vindt u een link naar een handig filmpje om dit te realiseren.

How did we do?Powered by HelpDocs (opens in a new tab)