WiFi camera handmatig instellen

Hoe stel ik mijn WiFi camera handmatig in.
Wifi kan een mooie oplossing zijn mits u de hieronder aangegeven punten in gedachten houd.

Het is mogelijk dat u op X meter afstand het netwerk ziet, de zogeheten SSID . Dit is voldoende voor licht netwerk verkeer zoals internetten en mailen. Als u een camera wilt gaan gebruiken kan het zo zijn dat u het SSID wel kan koppelen in de camera, maar vervolgens niet voldoende Bandbreedte over blijft om ook de beelden van de camera te kunnen zien. Een camera kan bijvoorbeeld 4096 Kbps nodig hebben om zijn beelden te kunnen versturen. Als deze camera net te ver van de WIFI verwijdert is zal deze camera een enkel beeldje of misschien geen beelden verstuurd krijgen. Een aanpassing in de te gebruiken bandbreedte is dan noodzakelijk of een verplaatsing dichter bij de WiFi ontvanger.

Het WiFi signaal kan beïnvloed worden door de volgende factoren:
• Afstand te groot tussen WiFi router/recorder en WiFi camera.
• Stoor zenders (andere WiFi routers, zelfde kanaal als een andere router in de omgeving, magnetron)
• Staal (de zogenaamde kooi van Faraday)
• Stroomkabels (meterkast)
• Beton / Glas

Mogelijke oplossingen als het WiFi signaal buiten het bereik valt:
• Trek een LAN kabel
• Plaats een goed accespoint
• Maak gebruik van een home plug (mits dezelfde fase)

Als u ervan overtuigd bent dat de camera binnen het te verbinden WiFi signaal hangt, kunt u inloggen op de camera voor de volgende stappen.

Ga naar: Configuratie -> gevorderde configuratie -> Netwerk -> Wi-Fi
Selecteer uw router of accespoint in de lijst met “SSID” (netwerknaam).
Zorg ervoor dat u bij signaal sterkte MINIMAAL 70% heeft, hoger is uiteraard beter, lager kan problemen veroorzaken en zal er aan de kwaliteit van de beelden geschroefd moeten worden.

Vul vervolgens bij Wi-Fi, nadat u het SSID geselecteerd heeft en de beveiligingsmodus, het WiFi wachtwoord in.
Klik vervolgens op “Opslaan”.

Hierna gaat u naar Configuratie -> Gevorderde configuratie -> Netwerk -> TCP/IP

Selecteer vervolgens bij “NIC”, “wlan”.
Wij raden aan om DHCP uit te schakelen, dit in verband met het steeds wisselen van het WiFi IP adres bij het eventueel wegvallen van het signaal.
Geef de camera vervolgens een vrij IP adres (u kunt dit testen door gebruik te maken van de Test knop)
LET OP !!, een WiFi camera heeft 2 verschillende IP adressen, een voor de LAN kant en de andere voor de WiFi. Deze IP adressen kunnen NIET hetzelfde zijn.


Om de camera vervolgens te koppelen aan de recorder via WiFi moet u uiteraard het IP adress invullen van de WiFi kant van de camera met de bijbehorende gebruikersnaam en wachtwoord.


How did we do?Powered by HelpDocs (opens in a new tab)