RTSP String

Vraag: met welke string kan ik een RTSP stream uit mijn recorder/camera krijgen ?
Antwoord: rtsp://user:pass@ip:rtspport/Streaming/Channels/102?transportmode=unicast

Waarbij 1 het kanaal nummer is en 02 de substream is


How did we do?Powered by HelpDocs (opens in a new tab)