Jablotron Oasis verbinding

Je kan het systeem met twee typen interfaces verbinden , JA-80T en JA-82T.
De 82T heeft geen drivers nodig voor Windows, maar is alleen voor de Oase.
De 80T moet wel drivers hebben voor Windows en kan ook voor de Profi 60 gebruikt worden.
de drivers zijn te downloaden via Jablotron.com/nl , kies downloaden onderaan pagina.


How did we do?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)