Dahua RTSP stream

De camera kan een RTSP stream weergeven via de poort die is ingesteld bij “Setup”, “Network”, “Connection” en dan bij “RTSP port”. (standaard 554)

De RTSP string is als volgt:

 

rtsp://[User]:[Pass]@[IP]:[Poort]/cam/realmonitor?channel=[Kanaal]&subtype=[Stream]

 

[User]  De gebruikersnaam

[Pass]  Het wachtwoord

[IP]   Het IP-adres van de camera

[Poort]  De RTSP poort van de camera

[Kanaal] Het weer te geven kanaal, bij de meeste camera’s kan dit alleen 1 zijn

[Stream] De weer te geven stream, 0 voor Mainstream en 1 voor Substream


How did we do?Powered by HelpDocs (opens in a new tab)