Staat portforwarding goed ingesteld?

Vraag: Ik heb de portforwarding ingesteld op het modem, is dit gelukt?
Antwoord: navigeer vanaf een apparaat in het netwerk naar https://www.yougetsignal.com/tools/open-ports/en controleer of poorten open staan.


How did we do?Powered by HelpDocs (opens in a new tab)